Açlık Grevi Direnişinin 30. Gününde Osman Evcan’dan Uygarlık ve Sanayileşme Üzerine Mektup

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
22 şubattan[1] bu yana, cezaevi yönetiminin çeşitli otoriter uygulamalarının derhal ortadan kalkması için 30 gündür açlık grevi direnişini sürdüren Osman Evcan, bedenini silah olarak kullanıp, devletinpolitik kimlikleri yok etme politikalarına karşı, kararlı direnişini sürdürmeye devam ediyor. Vegan yemeğe erişimi engellenmiş, defalarca sürgüne gönderilmiş, kitap kotalarının, çıplak aramaların yanı sıra denetim ve gözetim toplumunun en saldırgan aygıtı olan kameralarla hücresinde gözetlenmiş, mektup ve faks gönderiminin önüne çıkarılan türlü engellerle dışarıyla olan bütün iletişimi bloke edilmiş, ancak bütün bunlara rağmen direnişinde geri adım atmamıştır. Aynı zamanda sadece bedenini değil fikirlerini de kapatmaya, tutsak kılmaya çalışan devlete karşı direnişini imkan bulduğu her koşul ve alanda sergilemektedir.

Vegan anarşist tutsak Osman Evcan, 2014’de, kurban ritüeli, hayvan özgürlüğü, ataerki ve heteroseksizm, ekoloji ve feminizm gibi sosyal mücadele biçimlerinin yanı sıra sömürgecilik ve Ortadoğu’ya müdahaleleri ve sebeplerini de içeren bir mektup göndermişti. Osman Evcan’ın açlık grevi direnişinin 30. günü vesilesi ile mektubunu BROŞÜR olarak paylaşıyoruz.

Uygarlık ve Sanayileşme Üzerine – Osman Evcan
 
Bölüm 1: Kurban Kültürü ve Hayvan Özgürlüğü
Bölüm 2: Ataerki ve Heteroseksizm
Bölüm 3: Sömürgecilik ve Ortadoğu’ya Emperyalist Müdahaleler
Bölüm 4: Endüstriyel Sistem, İklim Değişikliği ve Ekolojik Yıkım

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked *